Menu
Your Cart

Cancellation rights

I. Atteikuma tiesības:

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “IGJJ”, juridiskā adrese A.Čaka iela 149, Rīga, LV-1012, tālruņa numurs: +371 67802350, e-pasta adrese: motosports@motosports.lv par lēmumu atteikties no šā līguma (skatīt SIA „IGJJ” interneta vietnē veikals.motosports.lv ievietotu atteikuma tiesību veidlapu). Iespējams arī aizpildīt atgriešanas pieteikumu mūsu mājas lapā.

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

II. Atteikuma radītās sekas:

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad SIA «IGJJ» ir saņēmusi parakstīto un aizpildīto Atteikuma tiesību veidlapu kopā ar atgriežamo preci pilnā komplektācijā. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6. Jums preces jānodod SIA „IGJJ“ veikalā A.Čaka ielā 149, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi A.Čaka ielā 149, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzam ņemt vērā, ka SIA „IGJJ“ var nepieņemt preces, kas sūtītas pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Nosūtot preces uz SIA“IGJJ“ veikalu, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat SIA „IGJJ“ vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, A.Čaka ielā 149.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, droniem - ieslēgt, neveicot iekārtas aktivizēšanu utt.). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

11. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

11.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „IGJJ” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;

11.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „IGJJ” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;

11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „IGJJ” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

12. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

12.1. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

12.2. pie preces atgriešanas tiek konstatēts, ka prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta;

13. Patērētāja pienākums ir saglabāt pirkuma saistītos dokumentus.

14. Atteikuma tiesību veidlapu Jūs varat aizpildīt valsts valodā.

15. Interneta veikalā veikals.motosports.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar veikals.motosports.lv pa e-pastu: motosports@motosports.lv, tālr. 67802350, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

16. SIA „IGJJ” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „IGJJ” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

 

Ar cieņu, SIA «IGJJ»