Menu
Your Cart

Terms & Conditions

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS
Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā veikals.motosports.lv (turpmāk INTERNETA VEIKALS) latviešu vai angļu valodā, starp personu (turpmāk PIRCĒJS), kas veic pasūtījumu un SIA IGJJ (turpmāk PĀRDEVĒJS). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 01.12.2017.
1.2. DISTANCES LĪGUMS
Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.
1.3. DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS
Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko PATĒRĒTĀJS ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no PĀRDEVĒJA apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
1.4. DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS
PĀRDEVĒJS apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no PATĒRĒTĀJA, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PATĒRĒTĀJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PATĒRĒTĀJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PATĒRĒTĀJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.
1.5. APMAKSA UN PIEGĀDE

Apmaksas iespējas šobrīd:

- Mājas lapā ar norēķinu karti;

- Mājas lapā ar bankas pārskaitījumu;

- Mājas lapā, izmantojot PayPal.Piegādes iespējas Latvijas teritorijā

Savākšana preču izsniegšanas vietā A.Čaka 149, Rīgā, LV-1012

Izsniegšanas vietas darba laiks atrodams šeit.

Ja izvēlaties saņemt preci preču izsniegšanas vietā, Jums jāpārliecinās, ka esam saņēmuši apmaksu. Pārliecināties par līdzekļu saņemšanu var TIKAI darba dienās.

Ja pasūtījums nav apmaksāts, tad preces ir rezervētas divas darba dienas, pretējā gadījumā nav garantēta preču pieejamība.

Bezmaksas
DPD Pickup punkti vai paku skapji

2.5 EUR

Bezmaksas no 100 EUR (summa ar PVN)

Kurjera piegāde - 2-3 darba dienas

5 EUR

Bezmaksas no 200 EUR (summa ar PVN)

Ekspress piegāde - 1-2 darba dienas

25 EUR

Bezmaksas no 450 EUR (summa ar PVN)Piegādes iespēja Igaunijā un Lietuvā

DPD Pickup punkti un paku skapji

7 EUR

Bezmaksas no 200 EUR (summa ar PVN)

Kurjera piegāde  -  3 - 4 darba dienas

15 EUR

Bezmaksas no 300 EUR (summa ar PVN)

Ekspress piegāde - 1-2 darba dienas

25 EUR

Bezmaksas no 450 EUR (summa ar PVN)Piegādes iespējas Eiropas Savienībā un EEZ
Izsekojama kurjera piegāde - 3 - 7 darba dienas

20 EUR

Bezmaksas no 450 EUR (summa ar PVN)

Ekspress piegāde - 1-3 darba dienas

35 EUR

Bezmaksas no 750 EUR (summa ar PVN)


Izmantotie pārvadātāji:

Rīga - Velokurjers

Latvija - Velokurjers, DPD

Baltija - Velokurjers, DPD, UPS

ES - UPS, DPD1.6. ATTEIKUMA TIESĪBAS
Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 - „Noteikumi par distances līgumu”.

1.7. Prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci
   Atgadinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.
  Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci:
  1. Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti precei pievienotajos garantijas dokumentos. Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.
  2. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.
  3. Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.
  4. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
1.8. Sūdzību izskatīšanas kārtība
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi –motosports@motosports.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, A.Čaka 149, LV-1012.
 • Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.


2. INFORMĀCIJA PAR INTERNETA VEIKALU

2.1. CENAS
Visas cenas precēm INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā.
2.2. VALODAS
INTERNETA VEIKALA PIRCĒJIEM ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu latviešu valodā.
2.3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA
PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci INTERNETA VEIKALĀ, pasūtot to Internetā Veikals.motosports.lv. Lai noformētu pasūtījumu INTERNETĀ, PIRCĒJAM nepieciešams piereģistrēties (noformēt pasūtījumus Internetā var tikai reģistrēti lietotāji).
2.4. NOSLĒGTĀ LĪGUMA GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI
PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos līgumus par INTERNETA VEIKALĀ iegādātām precēm
2.5. KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI
Adrese:A.Čaka 149, Rīga, LV-1012
Tālrunis:+371 67802350
E-pasts:motosports@motosports.lv

Nosaukums:SIA "IGJJ"
Juridiskā adrese:A.Čaka 149, Rīga, LV-1012
Faktiskā adrese:A.Čaka 149, Rīga, LV-1012
Reģistrācijas Nr.:40003751950
Reģistrēts:2005.gada 27.jūnijā
PVN:LV40003751950
Konta Nr.:LV46UNLA0050023078748
Bankas kods:UNLALV2X
Banka:SEB BANKA AS